Sunday, April 21, 2013

[EVERYDAY KOREA]Wpływ grupy krwi na osobowość?/Relation between blood type and one's personality?

(blood type cartoon characters used in this graphic are Park DongSeon's work, all copyrights belong to him, the rest of graphic by solleimteam)

W koreańskich programach rozrywkowych, serialach i filmach często przewija się temat grup krwi. Wydaje mi się, że z naszego - zachodniego punktu widzenia nie jest to czynnik aż tak istotny, ewentualnie może być tematem do dyskusji ze znajomymi, kto z nas będzie miał największą szansę na transfuzję krwi w razie wypadku. Jednak w Korei uważa się, że grupa krwi posiadana przez danego osobnika ma ścisły związek z jego osobowością, dlatego też temat ten wzbudza znacznie więcej emocji, niż u nas.

Cała idea przyporządkowania pewnych cech charakteru do grup krwi wywodzi się z publikacji japońskiego dziennikarza Masahiko Nomi pochodzących z lat 70-tych zeszłego stulecia. Już na początku XX wieku, tuż po tym jak Karl Landsteiner odkrył i wyodrębnił grupy krwi, w Japonii pojawiały się teorie (głownie w artykułach prasowych) o związku pomiędzy grupami krwi a temperamentem człowieka, jednak dopiero książki Masahiko Nomi stały się popularne wśród szerszej grupy odbiorców.
W dalszym ciągu najsilniejszy wpływ teorii o grupach krwi można zaobserwować w Japonii (część ludzi nawet wpisuje grupę krwi w CV). W Koreańskiej kulturze temat ten również jest obecny, jednak bardziej na poziomie towarzyskim, nie bierze się go na serio pod uwagę przy poważniejszych zagadnieniach jak praca. Wszyscy dobrze wiemy, że w profilach idoli oprócz wagi i wzrostu przeważnie widnieje grupa krwi. Nie jest to zarezerwowane tylko dla celebrytów- na koreańskim facebooku wśród ogólnych informacji o sobie można również wpisać grupę krwi. Grupy krwi są częstym tematem żartów i psychotestów. Tak poza tym służą do sprawdzania kompatybilności zakochanych par, część osób bierze pod uwagę grupę krwi wybierając potencjalnego partnera. Przykładem może być Lee Hongki z FT Island, któy w jednym z wywiadów wspomniał, że nigdy nie chciałby mieć dziewczyny z grupą krwi 0. Za najlepszych kandydatów na męża nie uchodzą z kolei mężczyźni o grupie krwi B - uważani za typ kobieciarza. Powstał nawet film "My boyfriend is type B"(B형 남자친구) traktujący na temat trudnej miłości pomiędzy dziewczyną z grupą A a mężczyzną z grupą B. Z resztą wzmianki filmowe dotyczące typów krwi ciężko by było zliczyć. W filmie "My name is Kim Sam Soon" główna bohaterka twierdzi, że grupa krwi determinuje nawet to, jak ktoś się zachowa, gdy zabraknie mu papieru w toalecie... ;)

Poniżej zamieszczamy krótki przegląd przesądów na temat poszczególnych typów krwi:

Grupa Krwi A (A형)
Osoby z grupą krwi A są opisywane jako bardzo empatyczne, nakierowane na potrzeby i uczucia innych. Sprawiają wrażenie wyważonych i spokojnych, jednak wiele z nich jest introwertykami, którzy chowają swoje problemy przed światem, toczą wewnętrzną walkę. Są dobrymi słuchaczami, za to niechętnie dzielą się z innymi tym, co dzieje się w ich własnych głowach. Zazwyczaj są nieśmiali. Nie najlepiej radzą sobie z wyrażaniem uczuć - często kumulują w sobie negatywne emocje i po pewnym czasie wybuchają. Wiele czasu spędzają zatopieni w świecie fantazji, przez co zdarza się, że idąc tokiem własnych myśli źle interpretują intencje i słowa innych. Opisuje się ich również jako perfekcjonistów zwracających uwagę na detale. Zawsze starają się postępować sprawiedliwie i znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji. Przywiązują wagę do przestrzegania praw i przepisów. Przejmują się opinią innych i łatwo ich zranić nawet pozornie niewinną uwagą. Można na nich liczyć, choć bywają uparci.

Grupa Krwi B (B형)
Osoby z grupą krwi B opisuje się zazwyczaj jako indywidualistów, którzy zawsze mówią prosto z mostu, co myślą nie martwiąc się konsekwencjami. Są optymistycznie nastawieni do życia, ciekawi świata i łatwo dostosowują się do nowych warunków, jednak nie do końca umieją przyjmować sytuacje, w których coś idzie nie po ich myśli. Mają problemy ze skoncentrowaniem się na kilku zagadnieniach na raz i jeżeli naprawdę im na czymś zależy, potrafią zaniedbać całą resztę dla tej jednej rzeczy. Są kreatywni, spontaniczni i nie mają zwyczaju planować wszystkiego z góry, idą za falą. Dosłownie boją się nudy, pragną przygód. Bawią się życiem i lubią łamać zasady. Łatwo zdobywają sympatię innych ludzi ze względu na swój optymizm i otwartość, jednak równie łatwo dorabiają się wrogów przez swój niewyparzony język. W relacjach międzyludzkich kierują się instynktem, mówi się wręcz, że mają zdolność czytania umysłów, jednak nie oznacza to, że są równie skorzy do poświęceń dla innych, co typ A.

Grupa Krwi AB (AB형)
Wiele osób zarzuca właścicielom krwi AB, że są ambiwalentne (mają dwie twarze)- a tak naprawdę nie chcą pokazywać swojego prawdziwego "ja" obcym. Ze względu na wpływ czynników zarówno z typu A jak i z typu B potrafią reprezentować sobą przeciwstawne cechy charakteru, przez co inni ich nie rozumieją. Zależnie od sytuacji będą niezdecydowane i nieśmiałe lub pewne siebie i przyjacielskie. Nie lubią, gdy przypina im się metki, ani gdy im się coś narzuca. Odsuwają się od innych, gdy czują się stłamszone. Zdarza im się alienować, mieć poczucie odcięcia od grupy, mimo, że tak naprawdę łakną kontaktu z innymi ludźmi i chcą być lubiani. Są cierpliwi i łatwo się koncentrują, jednak często mają problem z podejmowaniem decyzji. Częstokroć osoby z grupą krwi AB mają poczucie własnej wyjątkowości. Interesują się wieloma rzeczami, bacznie obserwują świat i ludzi, co pozwala im na wypowiadanie się w inteligencki sposób (dla ich otoczenia często jest irytujące, że zamiast powiedzieć coś prosto popisują się erudycją).

Grupa Krwi 0 (O형)
Uważa się, że osoby o grupie krwi 0 są typem stworzonego lidera, mają charyzmę i przyciągają ku sobie ludzi. Naturalnie przychodzi im bycie w centrum uwagi. Często to właśnie oni są organizatorami imprez i spotkań towarzyskich. Nie lubią samotności. Zazwyczaj są mili i nie zostawią drugiego człowieka w potrzebie, chyba, że w grę wchodzą ich własne ambicje - potrafią zapomnieć o innych w biegu po własny sukces. Są pewni siebie, odpowiedzialni i zorganizowani, nie mają problemów z podejmowaniem decyzji. Ludzie z grupą krwi 0 twardo stąpają po ziemi, podejmują praktyczne wybory. Zazwyczaj nie są zbyt podatni na stres i są w stanie wiele osiągnąć, za to bardzo źle przyjmują porażki. Mają wysokie mniemanie o własnych możliwościach i dzięki temu nie boją się podejmować ryzyka. Sukcesywnie dążą do raz obranego celu. Ze względu na to, że zazwyczaj są bardzo pogodni, ich znajomi przeżywają szok, gdy się zezłoszczą, ponieważ tak, jak w cokolwiek innego, również w złość wkładają całe siły.

Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, mimo, że staraliśmy się ująć w naszym zestawieniu jak najwięcej opinii o charakterystykach grup krwi. Zainteresowanym polecamy urocze komiksy Parka DongSeona (박동선) "Proste myślenie o grupach krwi" (혈액형에 관한 간단한 고찰), tłumaczenia na angielski można znaleźć pod tym adresem: http://simplebloods.tumblr.com/

------------------------------
English
(blood type cartoon characters used in this graphic are Park DongSeon's work, all copyrights belong to him, the rest of graphic by solleimteam.)
In korean variety shows, dramas and movies the blood type topic is often mentioned. I assume that from our- western point of view it's not such an important factor, maybe we'd just discuss with friends who'd have a higher chance to succeed in getting blood transfer in case of an accident. But in Korea it is believed that one's blood type influences strongly their personality, therefore blood type topic seems to evoke much more emotions than here in Europe.

The idea of connection between some character traits and blood type originates with publications of japanese journalist Masahiko Nomi from 1970s. Already on the beggining of last century when Karl Landsteinder distinguished the main blood types, in Japan there had been appearing some theories (especially in form of press articles) about blood type having relation with human temperament but books of Masahiko Nomi were first to catch attention of wider public and become popular.
Till this day we can observe stronger influence of blood type theory in Japan (some people include their blood type data even in their CV). In Korean culture this topic is also present but more on social life level, it is not considered when it comes to serious things like job. We all well know that on idols' profiles apart of their weight and height there is usually also their blood type. But it's not reserved only for celebrities- on korean facebook among basic personal info you may also include your blood type. Blood types often become a base for jokes and psychological tests. They are also used to check couples compatibility, some people take in account blood type when choosing their potential partner. Lee Hongki from FT Island mentioned in one of his interviews that he'd never date a girl with blood type O. Guys with blood type B are not considered a good husband material because of their womanizer reputation. There is even a movie titled "My boyfriend is type B"(B형 남자친구) that depicts hard relationship between A type woman and B type man. Actually the blood type thingy is so often mentioned in korean movies that they'd be hard to count. In "My name is Kim Sam Soon" movie the main character stated that blood type determines even one's behaviour when they run out of toilet paper...;)

Below we prepared a short collation of korean supersticions about certain blood types:

Blood Type A (A형)
Persons with A blood type are described as very empathetic, considerate of others' needs and feelings. They seem peaceful and mentally balanced but many of them are introverts who keep their problems hidden and are full of internal conflicts. They are good listeners but are not willing to share their own thoughts with others. They tend to be shy. They can't manage to express their feelings - they bottle up negative emotions and end up exploding later. They spend alot of time living in world of their own, which often causes them to misunderstand others interpreting their words or actions according to own thoughts. They are also referred to as perfectionists who pay attention to every detail. They always try to be just and find the best solution of any situation. They attach importance to abiding by the law and rules. They care alot about others' opinion and it's easy to hurt them even with seemingly meaningless comment. They can be counted on though they sometimes happen to be stubborn.

Blood Type B (B형)
Persons with B blood type are usually described as individualists who always call spade a spade, say directly what they think without caring about the consequences. They feel optimistic towards life, curious towards world and adapt easily to new conditions, though they can't really accept situations when something goes not the way they planned. Concentrating on few things at once may result problematic for them and if they really care about something they are able to neglect everything else to take care of this one precious thing. They are creative, espontaneous and they don't tend to plan everything in advance, they go with the flow. They are literally scared of boredom, they yearn for adventure. They treat life as a fun and like to break rules. They easily get others to like them thanks to their optimism and open-mindness but on other hand their foul tongue makes them pro at gaining enemies as well. If it comes to interpersonal relations they rely on their instinct - you could even say they are mind-readers, however it doesn't mean that they are as eager to sacrifice themselves for others as A type.

Blood Type AB (AB형)
Many persons accuse AB type blood owners of being ambivalent (two-faced) - the truth is they just don't want to reveal their true-self to strangers. Because of influence of both A type and B type factors they are able to represent opposite character traits which makes it hard for others to understand them. Depending on situation they'd be hesitant and shy or confident and friendly. They don't like to be pinned down with a label, neither being imposed on something. They move away from the others when they feel suffocated. They happen to alienate themselves, feel isolated from a group even though truthfully they thirst for connection with other people and want to be popular. They are patient and they concentrate well however they often find it hard to make decisions. Frequently AB blood type persons are conscious of own uniqueness. They are interested in many matters, they observe the world and people around them vigilantly which allows them to express themselves in an educated manner (it often results irritating for the ones surrounding them when instead of saying something simply AB's show off their erudition).

Blood Type O (O형)
O blood type persons are believed to be born leaders, they possess charisma and draw people to themselves. For them, being the center of attention comes naturally. They are often the ones who organize parties and social meetings. They dislike solitude. They are usually kind and wouldn't desert other human being in trouble unless their own ambitions are at stake - they are capable of forgetting others on the run for own success. They are self-confident, responsible and well organized, have no difficulty making decisions. People with O blood type are very down-to-earth and make practical choices. Typically they are not too vulnerable to stress which helps them accomplish much but then they are seriously troubled by defeats. They have high estimate of their own capabilities thanks to which they are not afraid to take risks. They strive successively for once espoused goal. Considering their cheerful nature their friends may be shocked when facing O's anger because - as with everything else they do - they put their heart and soul into anger as well.

We surely didn't cover the whole topic even though we were trying to consider as many opinions about characteristics of blood types as possible in our post. Those of you who got interested in this topic may want to read some of Park DongSeon's (박동선) comics "A Simple Thinking About Bloodtypes" (혈액형에 관한 간단한 고찰), the english translation you may find here: http://simplebloods.tumblr.com/

5 comments:

 1. Oglądałam kiedyś kilka odc "U- Kiss Vampire", czy jakoś tak i tam również było o grupach krwi. Mam grupie B i patrząc na tamten program musiałam stwierdzić, że w niektórych sytuacjach miewam podobne zachowanie.
  Kiedyś lubiłam (jak wpadło mi coś w ręce) poczytać o moim znaku zodiaku i z tego co pamiętam to tak jak tam to i w waszym opisie grupy krwi dużo się u mnie zgadza. Może coś w tym jest :P

  ReplyDelete
 2. Mam grupę 0 ale opis ten tylko w małej części do mnie pasuje xd

  ReplyDelete
 3. Mam grupę krwi A i idealnie do mnie pasuje .

  ReplyDelete
 4. Niestety opis nie sprawdził się wcale ;) Mam grupę krwi O i właściwie nic mi się nie zgadza.

  ReplyDelete
 5. Mam grupę krwi B i opis nawet do mnie pasuje, ale patrząc na opis AB zaczynam mieć wątpliwości...

  ReplyDelete