Wednesday, March 13, 2013

[REVIEW] K-Movie "Gwang-hae" aka. Masquerade

Chciałbym się z Wami podzielić wrażeniami z pewnego fajnego filmu historycznego, który obejrzałem parę dni temu.
Tytuł filmu - "Gwanghae" jest jednocześnie imieniem króla, który rządził Koreą (w tamtym momencie zwaną Joseon) w latach 1608–1623.
Film opisuje zdarzenia z czasów jego rządów, jednak nie jest w 100% oparty na faktach, bliżej mu do swobodnej interpretacji zagadnień historycznych, miejcie to w pamięci :)

I want to share with you my thoughts on some nice history movie which I watched few days ago.
Movie's title - "Gwanghae" is a name of a king who ruled over Korea (at the moment called Joseon) in 1608–1623.
The movie depicts events happening during his reign but it's not 100% based on facts, it's more of a free interpretation of historical issues, keep this in mind :)


Możecie kojarzyć głównego aktora "Gwanghae" - 이 병헌 (Lee Byeong Heon'a) - z dramy zatytułowanej "Iris" (T.O.P. również w niej grał). Tym razem aktor wcielił się w dwie postaci na raz.
You may know 이 병헌 (Lee Byeong Heon) - the main actor of "Gwanghae" - from drama "Iris" (T.O.P. was starring there as well). This time he acted two characters at once.
Jedną z jego ról jest król "Gwanghae".
One of his roles is king "Gwanghae".

Drugą zaś błazen "Haseon"
                                                    The other character is jester "Haseon".

Najpierw opowiem Wam o królu. Osiem lat po tym, jak objął rządy wszystko zaczęło się sypać (łącznie z jego zdrowiem psychicznym), a ministrowie zaczęli podważać jego autorytet jako króla. Z tego względu Gwanghae obawiał się buntu i stał się agresywny.
W związku z zaistniałą sytuacją powierzył sekretną misję Heo-gyun'owi (Kim jest Heogyun?? I co to za misja?).

First I'll tell you about the king. Eight years after he became the king things got extremely messy (his mental condition as well) and the ministers started questioning his authority as a king. Because of that he was scared of rebellion and became aggressive.
Because of the current situation he gave a secret mission to "Heo-gyun" (who is Heogyun?? And what kind of mission?).
Oto Heo-gyun (jest typem zimnego sztywniaka, który stara się przestrzegać prawa niezależnie od tego, czy jest słuszne czy nie. Ale przynajmniej jest bardzo lojalny).
He is Heo-gyun (he has a cold personality and just tries to keep law in bad or good state. But at least he is very loyal).

Król nakazał mu w sekrecie odnaleźć swojego sobowtóra i osadzić go na jakiś czas na tronie.
Po co? Czemu król chciał, by sobowtór przeją jego obowiązki? Czy coś jest nie tak w byciu królem?
Gdybym to ja był królem, po prostu jadłbym wszystko, na co mam ochotę, Wy nie? (A może tylko mężczyźni tak mają?)
Cóż, tak naprawdę król chce uniknąć ewentualnego zamachu ze strony rebeliantów, ponieważ wierzy, że jego życie jest zagrożone.
Heo-gyun'owi udało się znaleźć kogoś, kto mógłby udawać króla - mężczyznę o imieniu Haseon.
Jak go znalazł? Hmmm.. Gdzieś go znalazł... i coś się stało (lepiej obejrzyjcie sami ^^) - w każdym razie, Heo-gyun zabrał go do króla

King ordered him secretly to find his doppelganger and make him a fake king for some time.
Why? Why does he want his doppelganger to take his responsibilities? Is there something wrong with being a king?
If I'm the king, I'd just like to eat anything what I want, you wouldn't? (Or is it only guys' mind?).
Well, actually king tries to avoid eventually getting assesinated by rebels because he believes his life is in danger.
"Heo-gyun" found someone who could impersonate the king - a man called "Haseon".
How did he find him? Hmmm... He found him in some place.... and something happened (better to watch yourself ^^) -anyway Heo-gyun brought him to the king.
Ten kadr z filmu przedstawia króla Gwanghae oglądającego twarz Haseon'a.
The screencap shows king Gwanghae when he's checking out Haseon's face.
Haseon w sekrecie stał się "nowym" królem, a ten prawdziwy wyprowadził się z pałacu. (Szczerze powiedziawszy film nudził mnie do momentu aż zamienili się rolami... TT prawie zasnąłem...)
Jednak "nowy" król Haseon nie ma bladego pojęcia o dworskiej etykiecie czy w ogóle o tym, jak być dobrym królem. Po prostu próbuje zachowywać się jak prawdziwy król i wychodzi mu to na opak.

Haseon secretly became a "new" king and the real king moved out from palace. (Actually I was bored until they met and changed roles... TT almost fell asleep...)
But "new" king "Haseon" doesn't know anything about the court's etiquette or how to be a good king. He just tries to act like real king does but ends up acting weird.
(PRAWDZIWIE KRÓLEWSKIE ŻYCIE!!)
Domyślacie się, co robi Haseon? Nie powiem wam dokładnie, ale to na czym siedzi jest rodzajem przenośnej toalety... (Obejrzyjcie film, a dowiecie się, co dokładnie się zdarzyło~)
(TRUE KING'S LIFE!!)
You don't know what is he doing now? I won't tell you exactly but this thing he's sitting on is like a mobile toilet.... (If you watch the movie, you will know what is happening there~)

Nowy król non stop popełnia błędy, zachowuje się trochę głupio i jest zbyt miły dla ludzi przez co część z nich zaczyna wątpić, że to ich król, jednak nikt nie ma dowodów na to, że władca został podmieniony. Większość z nich stwierdza, że po prostu król zdziwaczał lub dokonała się w nim jakaś zmiana umysłu. Mimo tego, że wydaje się trochę nieokiełznany, podwładni zaczynają go lubić za to, że jest bardzo ludzki w porównaniu z tyranem, który rządził nimi wcześniej.
Król-błazen Haseon nie mając pojęcia, dlaczego został sprowadzony do pałacu spędza swój czas tam dość beztrosko, traktuje to jak zabawę.
Jednak znalazłoby się tam kilka problemów. Zwłaszcza jeden mężczyzna wpadł w tarapaty przez nowego króla. Facet nazywa się "Do Bujang" ("Do" to jego nazwisko, a "Bujang" tytuł zawodowy).

New king all the time makes mistakes, acts a little stupid and is too kind to people so some of them doubt about him being their king but nobody has a proof that the monarch has been replaced. Most of them says that the king is just weird or he suffered some mind change. Even though he is a little messy, people are starting to like the new king for being very humane compared to the tyrant that ruled over them before. 
The jester-king "Haseon" oblivious of the reason why he's been brought to the palace is spending his time there simply having fun.
But anyhow there are some problems. Especially one guy got in trouble because of the new king. This guy is called "Do Bujang" ("Do" is a surname and "Bujang" is a title name). 
Oto Dobujang (jest bardzo lojalny i niezbyt elastyczny).
Pracuje jako strażnik królewski i stale musi sprawować pieczę nad monarchą. Po zamianie królów jego styl życia mocno się zmienił, a szczególnie zakres obowiązków. Mam namyśli to, że musi sporo "sprzątać" po królu, który jest aż nazbyt sympatyczny i swawolny.
This is "Dobujang" (he is very loyal and kinda inflexible).
He is the king's guard, so he always has to stand behind him. After the kings switch, he got a new lifestyle - or rather new tasks. I mean- he has to fix many things because of  king who is 'TOO' kind and playfull.

Achh, Muszę jeszcze o kimś wspomnieć.
Nowy król zakochuje się (albo coś w tym stylu) w pewnej kobiecie.

Ahh I also have to mention someone else.
New king falls in love (or something else) with one woman.
Ta kobieta jest żoną prawdziwego króla.
She is the real king's wife

W gruncie rzeczy nie sądzę, by miłość była właściwym słowem... Trochę się o nią martwi, ponieważ w którymś momencie zauważa, że jej mąż w ogóle o nią nie dba mimo, że ona ciągle czeka na jego uczucie (Ale nie będę już Wam bardziej przybliżał ich historii^^).

Actually I think love may not be the right word... he is kinda worried about her because at some point he noticed that her husband doesn't care about her even though she's constantly waiting for him to show some feelings (But I shouldn't tell you everything about their story^^)
 Tu próbuje ją rozśmieszyć.
He is trying to make her laugh.

Zapomnieliśmy już o dawnym królu, prawda?
Cóż takiego może porabiać?

We already FORGOT about ex-king, didn't we?
What is he doing now?
Otóż, po wyprowadzce z pałacu... został otruty... ewww, umiera...
To dlatego nie mógł przez długi czas powrócić do pałacu...
Czy umrze? A może wróci?

Well, after moving out of the palace.... he got poisoned... ewww, he is dying...
That's why he couldn't come back to the palace for a long time...
Will he die? Or come back?

---------------------------------------------------
Nie opisywałem dokładnie żadnego kluczowego wątku z filmu... a ocena postaci jest w większości moją osobistą opinią i obiektywnie może nie być w 100% poprawna. Powinniście się sami przekonać :D
W historii (tej prawdziwej) istnieją dwie teorie na temat króla Gwanghae...
1. Jedna z nich mówi, że był porywczym tyranem (jak prawdziwy król w filmie).
2. Druga zaś, że był królem praktycznym, przodującym w dyplomacji i opiekującym się ludem (jak król-uzurpator w filmie).
Wydaje mi się, że reżyser filmu chciał w nim przedstawić obydwie tezy historyczne za pomocą tych dwu postaci... Oglądając film najłatwiej będzie Wam się przekonać, czy rzeczywiście tak jest. Być może ten film nie jest stricte filmem historycznym, ale gra aktorska Lee Byeong Heon'a, interesujący scenariusz, humorystyczne i poruszające sceny - to wszystko sprawia, że jest wart obejrzenia. Szczerze polecam Wam ten film, więc jakbyście mieli szansę go obejrzeć- nie zmarnujcie jej~ ^_^

I didn't describe especifically any important parts of the plot... and the review about characters is mostly my personal opinion so objectively it may be not 100% correct. You should find out yourself :D
In the real history there are two theories about king Gwang-Hae...  
1. He was aggressive and a tyrant (like the ex-king in the movie).
2. He was a practical king - who kept good diplomacy and took care of people (like the new king in the movie) 
I think the move director wanted to show both theories by these two characters... Watching this movie is the best way to check it out... Maybe this movie doesn't strictly follow real history events but Lee Byeong Heon acting skills, interesting scenario, humouristic and moving scenes - it all makes it very enjoyable. I recommend this movie so if you happen to have chance to watch it- don't waste it~ ^_^

3 comments:

 1. Bardzo dobry zachęcający post oby tak dalej. Gdyby ktoś tak opisywał i zachęcał do przeczytania lektur jak tutaj do filmu to wszyscy y je chętnie czytali! Już nie mogę się doczekać wersji na dvd, będę muszę się tylko trochę podszkolić w angielskim i jak tylko zdobędę ten film to go z wielką chęcią obejrzę po takim poście. Powodzenia w dalszym prowadzeniu bloga!!!

  ReplyDelete
 2. Szczerze, nie za bardzo przepadam za historycznymi dramami czy filmami, ale ten opis bardzo mnie zaciekawił :3
  Fajnie napisany, taki po ludzku który łatwo się czyta, a nie jak większośĆ recenzji, takich które czytam i po chwili nie wiem co czytałam...
  Myśle, że wkrótce obejrzę ten film, zapowiada się naprawdę interesująco :3

  ReplyDelete
 3. Zgadzam się z poprzednikami ^___^ Jeżeli tylko będę miała szansę obejrzeć ten film, zrobię to od razu :] ...mam nadzieję, że wkrótce.

  ReplyDelete