Saturday, February 16, 2013

[EVERYDAY KOREA] 찜질방 - Korean public bathhouse / - Koreańskie łaźnie publiczne.

Ilu z Was widziało w dramach, jak główni bohaterowie udają się wspólnie do łaźni publicznych, a później siedzą na podłodze w jednakowych koszulkach i krótkich spodenkach, z ręcznikami zawiniętymi przy uszach w ślimaki, jedzą gotowane jajka i oglądają TV?
Czy kiedykolwiek zagłębialiście się w to, jak wyglądają takie łaźnie lub co może Was tam zaskoczyć/zszokować?

 
source: naver.com


찜질방 (czyt. dzimdzilbang, "  찜질 " oznacza ogrzewaną łazienkę) - dwupiętrowe lub kilkupiętrowe budynki, przeznaczone tylko do celi relaksacyjnych. Mogą mieć one nawet sześć pięter. W  찜질방 można przebywać cały dzień i noc, nie ma limitu czasu i są one otwarte 24h/7. 


Co składa się na wielopiętrowy  찜질방?  
- Recepcja

- Szatnia na buty
- Szatnia damska + sztania męska
- Salon fryzjerski w każdej szatni* (nie zawsze)
- Dwie, potężne łazienki z płytkimi basenami (woda ma temperaturę ok. 30-40C), komnatami solnymi oraz prysznicami osobno dla mężczyzn, osobno dla kobiet
- Restauracja
- Sauny
- Pokój masaży* (nie zawsze)
- PC bang - kafejka internetowa
- Noraebang - karaoke
- Sala publiczna z ogrzewaniem podłogowym, TV, barem z przekąskami, która również służy jako wspólna sypialnia
- Siłownia
- Komnaty lodowe
- Komnaty solne
- Basen* (nie zawsze)
- Sypialnie
- Prywatne pokoje rodzinne lub dla członków VIP* (nie zawsze)


 Jak poruszać się po  찜질방?
1. W kasie pytają "Chce pan/i wejście do  찜질방 lub jedynie użyć basenów?". Jeżeli to pytanie nie padnie, sami musimy powiedzieć " 찜질방 " lub "" (czyt. mokjoktang). Następnie kasjerka podaje cenę i musimy zapłacić za wejście, po czym dostajemy dwa kluczyki (jeden do szafek na buty, drugi do szafek na ubrania), które najlepiej zapiąć przy nadgarstku.
2. Zależnie od budowy  찜질방, udajemy się do wspólnej sali z szafkami na buty lub też od razu przechodzimy do sal oddzielnych (w przypadku mniejszych budynków). Buty zostawiamy w szafce i na boso udajemy się do blatu, przy którym miła pani rodzaje ciuchy (czasami są one dawane już przy kasie - np. w mniejszych budynkach) - koszulki z krótkim rękawem i krótkie spodenki w kolorze niebieskim (mężczyźni), pomarańczowym albo różowym (kobiety). Kobiety mogą też od razu wziąć ręczniki (mają one zwyczaj brać je ze sobą do domu, więc są bardziej pilnowane, niż mężczyźni - w męskich szatniach wisi pełno świeżo wypranych ręczników). 
3. Udajemy się do osobnych szatni dla mężczyzn i kobiet. Tam znajdziemy szafki na nasze ciuchy oraz ręczniki (ręczniki muszą zostać w szatni). W szatni może się znajdować mały salon fryzjerski. Kobiety mają obowiązek przyniesienia własnego mydła oraz szamponu (tutaj znów zwykły one zabierać te jjimjilbangowe do domu), mężczyźni nie muszą przynosić nic prócz szamponu. 
4. Po umyciu się i skorzystaniu z basenów, wracamy do szatni, wycieramy się, ubieramy dany nam strój, zamykamy szafę i udajemy się na poszukiwania  찜질방! Wychodzimy do sal wspólnych, często na wyższych piętrach. 

5. Jeżeli chcemy kupić coś do przekąszenia, nie płacimy w barze lub restauracji, tylko podajemy do czytnika nasz kluczyk (płacimy później w kasie przy zwrocie kluczyka). Taka sama metoda jest stosowana w płaceniu za używanie komputera oraz korzystanie z basenu (jeśli jest). Jeżeli chcemy skorzystać z siłowni (jeśli jest), musimy w kasie wykupić karnet na wejścia. 

Co podają w barach z przekąskami?
- 식혜 (czyt. sikhye) - tradycyjny napój robiony z ryżu i skórek orzeszków piniowych, w  찜질방 serwowany jest na zimno. Cena: 1000-2000won, czyli 3-6zł.

- 삶은 계란 (czyt. salmyn gieran) - jajka na twardo. Cena: 0,70zł/szt.
- Słodycze i inne napoje, w tym mrożoną kawę
Ile kosztuje jednorazowe wejście?
Seoul - 12,000won (35zł)
Busan - 10,000won (30zł)

Czego powinniśmy się spodziewać?
- Nie raz do łaźni udają się osoby po imprezie lub spożyciu alkoholu, więc czasami widuje się dziewczyny, które kompletnie nietrzeźwe zaczynają rozbierać się przez sen.
- Z racji, że są dostępne wspólne pokoje do spania, a mniejsze sypialnie pozajmowane są przez starsze pokolenie, młode dziewczyny zmuszone są spać z mężczyznami w średnim wieku, którzy mogą okazać się zboczeńcami. Może się zdarzyć, że taki pan położy się obok nas i będzie udawał, że śpi, a następnie przypadkowo jego ręka wyląduje w niechcianym miejscu. W internecie aż szumi od skarg wielu dziewczyn, które to spotkało.
- Jeżeli Koreańczyk zaproponuje Ci wyprawę do 
찜질방 (i jesteś dziewczyną) , lepiej uważaj i przemyśl to podwójnie -  찜질방  jest znane jako miejsce, gdzie pary mogą bezkarnie sypiać obok siebie, więc czasami, gdy zakryją się kołdrą mogą dziać się "dziwne rzeczy".
- Ktoś może ukraść nam kołdrę! Spotkało to np. Ashira w Busan. Mimo, że miał kartę VIP i własny pokój, pijany ahjusshi wkradł mu się do pokoju i zabrał mu kołdrę. >_<
 
source: naver.com

 

/ENGLISH

How many of you watch drama? Could you see the part when main characters go together to public baths and later they sit on floor in same clothes, eating boiled eggs and watching TV?   
Have you ever thought how it looks like or what can shock you there? 


 
찜질방 (read jjimjilbang, "  찜질 " means heated bath) - buildings with 2 or more floors, built only to serve as relaxation area. It can even has 6 floors. You can spend whole day and night in  찜질방, there's no time limit and it's open 24h/7. 


What we can find in multi-storey 찜질방?  
- Box office
- Locker room for shoes
- Women's locker room + Men's locker room
- Hairdresser salon in locker rooms* (not always)
- Two, huge baths with shallow pools (water is 30-40C), salt rooms and showers, separated for women and men
- Restaurant
- Saunas
- Massage room* (not always)
- PC bang - computers room
- Noraebang - karaoke
- Public room with floor-heating, TV, snack bar, which is also common bedroom
- Gym
- Ice rooms
- Salt rooms
- Swimming pool* (not always)
- Bedrooms
- Private rooms for families and VIP* (not always)  
source: naver.com

What should I do, if I go to 찜질방?
1. They will ask you in box office "Do you want enter 찜질방 or only bath room?". If no one ask us about this, we have to say " 찜질방 " or "" (read mokyoktang). Than cashier will tell us price, we have to pay and we will get two keys (one for locker with shoes, one for clothes), it's good to hang it on the wrist. 
2. (It depends on 찜질방, how it's built) We go to common room with shoes lockers or we just go straight to women or men rooms (in smaller buildings). We leave shoes in our locker and on bare foot go to the woman who share clothes (sometimes clothes can be given in cash - for example in smaller building) - T-shirts and shorts in blue (men), orange or pink (women). Women can take towel together with clothes (they used to take it back home, so they are more guarded than men - in men's locker rooms there are huge amounts of freshly cleaned towels). 
3. Then we go to separated locker rooms for men and women. We will find there another locker for our clothes and towels (towel must stay in locker). There can be small hairdresser salon. Women must take own soap and shampoo from house (here again, they used to take back home soaps prepared by jjimjilbangs), men must bring own shampoo only. 
4. After washing and using bath rooms we go back to locker room, dry our body and wear clothes given us  by jjimjilbang woman. Now it's time to search for 찜질방! We go out of locker room to common rooms, usually on upper floors. 

5. If we want to buy something to eat, we don't pay in bar or restaurant, just scan our key (we pay later in box office, when going out and giving back all keys). It works same for computers room and swimming pool (if there's swimming pool of course). If we want to use gym (if our jjimjilbang has gym), we must purchase monthly/weekly pass at the box office. 

What they serve in snack bar?
- 식혜 (read sikhye) - traditional drink made from rice and pine nut peel, iced. Price: 1000-2000won

- 삶은 계란 (read salmeun kieran) - hard-boiled eggs. Price: 250won/szt.
- Snacks, sweets and other drinks, like iced coffee  
 source: naver.com

  
source: naver.com

How much does it cost?
Seoul - 12,000won 
Busan - 10,000won 

What should we expect?
- Often people after party or drinking alcohol go to public baths, so it can happen to see completely drunk  girls stripping by dream.
- There are common bedrooms and smaller are usually taken by eldest, young girls have to sleep together with middle-aged men, who can happen to be perverts. Some man can lie next to us and pretend he is sleeping, when accidentally his hand will land where it shouldn't. There's definitely too many complaints about this in internet.
- If Korean guy will offer you going to
찜질방 (and you are the girl), better be careful and think about it twice - 찜질방  is famous as a place where couples can freely lie next to each other, so sometimes if they cover themselves with coverlet, "weird things" can happen.
- Someone can steal your coverlet! It happened to Ashira in Busan. He had VIP card and own room, but some drunk ahjusshi anyway stole his coverlet. >_< 

 
source: naver.com

2 comments:

  1. Coś takiego to a pewno nie w moim stylu. Nawet jeśli to przyjemne... Zwłaszcza po tej wzmiance o spaniu z mężczyznami (zboczeńcami). Ciekawa ta wzmianka o kołdrach, bo zabrzmiało to bardzo dramatycznie :D

    ReplyDelete
  2. Super wpis, można się dużo dowiedzieć. Dzięki! <3

    ReplyDelete