Thursday, February 07, 2013

[Events in Korea] Korean New Year / Nowy Koreański Rok

 설날 2013
9.02 - 11.02 

W internecie roi się od opisów celebracji Nowego Koreańskiego Roku w Korei, jednak dają one wrażenie, że ktoś kiedyś opisał obchody tego święta nie do końca wnikając w kulturę i teraz wszyscy kopiują i wklejają te same, nie do końca dokładne fakty. Stąd też w internecie np. opisy, że wszyscy Koreańczycy na Nowy Rok oddają cześć zmarłym członkom rodziny - 제사 (co jest zwyczajem jedynie wśród osób niewierzących!) lub jedynym charakterystycznym posiłkiem jest Ddeokguk - co równoznaczne jest z napisaniem, że Polacy w Święta Bożego Narodzenia jedzą barszcz z uszkami i nie zaznaczyć innych dań, które też są nieodłącznym elementem posiłków. Dlatego też postanowiliśmy w miarę dokładnie opisać Nowy Rok. :)
 Koreański Nowy Rok, znany bardziej jako Seollal (설날, czyt. sollal) oznacza pierwszy dzień kalendarza lunarnego. Jest to najważniejsze święto w Korei. Od pierwszego dnia Nowego Roku, świętowane jest jego nadejście przez następne dwa dni. Koreańczycy obchodzą również Solarny Nowy Rok dnia 1 stycznia, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Jest on jednak znacznie mniej ważny, niż Koreański Nowy Rok.
Koreański Nowy Rok zazwyczaj przypada na dzień drugiej pełni księżyca zimowego przesilenia.

Dla Koreańczyków czas obchodów Nowego Roku jest czasem wolnym od pracy. Zazwyczaj wracają do rodzinnych miasteczek 고향 (czyt. gohjang- "h" oraz końcowe "g" prawie nieme), gdzie mieszkają ich rodzice i reszta rodziny. Ludzie niewierzący podchodzą do ceremonii oddania czci zmarłym 제사 (czyt. dziesa), jednak jest to jedynie zwyczaj świecki. Chrześcijanie tego nie praktykują.

W standardowej rodzinie koreańskiej tego dnia dzieci (uwaga, również te dorosłe!) składają pokłon zwany 세배 (czyt. "sebe") swoim rodzicom i dziadkom, po czym zazwyczaj otrzymują "w zamian" kopertę z pieniędzmi jako podarunek noworoczny. Ważne, by pokłon dla starszyzny był głęboki, pełen czci i... pojedynczy, ponieważ podwójny pokłon składa się zmarłym. Dawniej w czasie tej ceremonii jako wyraz szacunku młodzież przywdziewała tradycyjny koreański strój - hanbok (한복), jednak w dzisiejszych czasach się od tego odchodzi, między innymi ze względu na niebotyczne ceny jedwabnych hanboków. Jednak jeżeli ktoś przywdzieje hanbok, dostanie w prezencie 복주머니 (czyt. bokczumani), czyli jedwabną, tkanką torebeczkę, która ma służyć jako kieszeń, której pozbawione są hanboki. Czasami zdarza się, że Koreańczycy są obdarowywani  복주머니 bez względu na to, czy mają na sobie hanbok. 
복 oznacza szczęście, powodzenie, natomiast 주머니 - kieszeń. Podarunek ten ma zwiastować duże szczęście w Nowym Roku.

 
source: naver.com 한복

Ważnym elementem celebracji Seollal jest spożycie zupy z kluskami ryżowymi 떡국 (czyt. dokguk) ze względu na to, że w tradycji koreańskiej Seollal oprócz funkcji nowego roku stanowi coś w rodzaju ogólnonarodowych... urodzin. Po zjedzeniu 떡국 każdej osobie przybywa jeden rok w metryce (zapewne zauważyliście, że w Korei wiek jest naliczany inaczej, niż u nas - ale to temat na osobny wpis :P).
Prócz  떡국, na stole Koreańczyków w dniach obchodów tego święta pojawiają się:
- warzywa smażone na głębokim oleju 야채튀김 (czyt. jacie tłigim),
- pełno prze-najróżniejszych przystawek zwanych 반찬 (czyt. bancian),
z deserów:
- ciągliwe ciastka ryżowe o gumiastej konsystencji 인절미 (czyt. indziolmi), które tradycyjnie zawsze były dawane młodym parą, by trwały "sklejone" ze sobą na zawsze,
- 콩찰떡 (czyt. kączaldok) - ciastka ryżowe z czarną fasolą lub różnymi ziarnami,
- miodowe ciasteczka 약과 (czyt. jakgła) 
야채튀김

Aby urozmaicić sobie rodzinne spotkania część Koreańczyków poświęca się tradycyjnym koreańskim zabawom i grom (chociaż obecnie niestety coraz częściej wygrywa z nimi komputer T^T). Do tych zabaw należy wspólne puszczanie latawców (연날리기 czyt. "jonnalligi"), 윷놀이 (czyt. junnori) - gra planszowa polegająca na rzucaniu specjalnych patyczków 윷 (czyt. "jut") i śledzeniu, którą stroną upadną na planszę i w jakiej kombinacji, ponieważ to determinuje kolejne ruchy gracza na planszy. Grywa się również w grę zwaną 제기차기 (czyt. "dżegiczagi"), która przypomina znaną nam w Polsce "zośkę". Dawniej kobiety w czasie Seollal bawiły się w 널뛰기 (czyt. "noltłigi"), co polegało na podrzucaniu się nawzajem w górę stojąc na przeciwległych krańcach huśtawki.
Brzmi fajnie, ale teraz niewiele osób ma warunki, by się w to bawić w nowoczesnej Korei.

Jak Wam się podobają obchody najbardziej tradycyjnego świąta Korei? :)


/ ENGLISH

There's thousand of thousands posts in Internet about Korean New Year's celebration in South Korea, but unfortunately it looks like someone wrote an article about that without good knowledge about Korean culture and now everyone else is copying and pasting some not carefully written stuff on their blogs/websites. That's why in Internet we can read that Korean tradition is ancestor ritual  제사 (which is held only by non-believers!) or that the only characteristic dish is Ddeokguk - what is same as writing that for Christmas Eve in Poland people eat only beetroot soup with dumplings and not mentioning other food which are same important. That's why we decided to write about New Year as careful as we can. :)

Korean New Year, known as Seollal (설날, read: sollal) is the first day of the lunar calendar. It's the most important holiday in Korea. From the first day of New Year, it's celebrated for next two days.
Koreans also do celebrate Solar New Year on the 1st day of January according to the Gregorian calendar. Anyhow it's definitely less important than Korean New Year.
Usually Korean New Year falls on the day of the second full moon after winter solstice.

For Koreans New Year's days are days off. Almost all of them go back to their hometowns called 고향 (read: gohyang- "h" and last "g" are almost mute) where their parents and the rest of  family live. Non-believers hold an ancestor ritual  제사, but it's only secular custom. Christians do not practice it.

In typical Korean family on this day kids (attention, also those mature!) bow in front of parents and grandparents - this bow is called 세배 (read: "sebe") - and after that they get envelope with money "in return" as a New Year's gift. 세배 must be deep, full of veneration and... single, because double bow is made in front of the dead. Before teenagers were wearing traditional Korean clothes - hanbok (한복) during the ceremony, but in current times people skip that part due to terrible prices of hanboks made of silk.
Anyhow if someone wears hanbok, he/she will get 복주머니 (read: bokchumani) as a gift - small bag made of silk, which should serve as a pocket (hanbok do not have any). Sometimes Koreans get 복주머니 even if they are not dressed in hanbok.
복 means "good luck" and 주머니 - "pocket". This gift heralds great luck in the New Year.

 
source: naver.com
콩찰떡 

Important part of Seollal's celebration is eating soup made with sliced rice cakes 떡국 (read: dokguk) because in Korean tradition, Seollal is not only about New Year, but also something like nationwide... birthday. After eating 떡국 each person is one year older (probably you've noticed that in Korea there's other age counting system - but about this we will write in other post :P).
Expect 떡국, during Korean New Year's celebration we can also find on Korean's tables:
- deep-fried vegetables 야채튀김 (read: jache twigim),
- many different side dishes 반찬 (read: banchan),
From desserts:
- chewy, sticky rice cakes 인절미 (read: injolmi), which traditionally were given to young couples to wish them to "stick" with each other forever,
- 콩찰떡 (read: konchaldok) - rice cakes with black bean or other beans,
- honey cookies 약과 (read: jakgwa)

 
source: Google Images
  약과

To make family meetings more entertaining, some Koreans play traditional games (but lately computer's power is stronger than traditional games T^T). One of those games is kite flying (연날리기 read: "yonnalligi") or 윷놀이 (read: yunnori) - board game where players are throwing wooden sticks 윷 (czyt. "yut") in the air and checking which side they fall on the board and in what combination, because it determines player's moves. Sometimes they are also playing 제기차기 (read: "jegichagi"), which reminds something similar to footbag. Before, during Seollal women were playing 널뛰기 (read: "noltwigi") - they were tossing each other up, when sitting on opposite sides of the swing.
Sounds nice, but lately not many people in modern Korea have conditions to play traditional games.

How do you like the celebration of the most traditional holiday in Korea? :)

4 comments:

 1. jeeej zawsze jak czytam wasze wpisy to robię się głodna :D uwielbiam czytać waszego bloga i zdobywać nowe informacje o Korei! :3

  ReplyDelete
 2. Brzmi to trochę jak połączenie Seijin-shiki z Chińskim Nowym Rokiem, z dużą przewagą podobieństwa do drugiego z wymienionych :) (ale to raczej oczywiste^^'). Szkoda, ze tradycyjne stroje są takie drogie i się od tego odchodzi, bo, jak dla mnie, w znacznej części te stroje (czy to hanboki, czy kimono lub hanfu) tworzą koloryt Azji (również w dosłownym znaczeniu). Skoro wspomniałam o Chinach, koperty na "drobne" od krewnych w Korei są określonego koloru? :) pozdrawiam!~~

  ReplyDelete
 3. brzmi świetnie! chciała bym kiedyś przeżyĆ taki nowy rok :3 chciała bym spróbowaĆ tych wszystkich świątecznych potraw :3

  i z niecierpliwością czekam na wpis o liczeniu wieku, bo nie wiem czy dobrze mi się wydaje xD

  ReplyDelete
 4. A ja pierwszy raz słyszę o innym liczeniu wieku... Nigdy nie słyszałam nic takiego. Za to ten Nowy Rok wydaje się bardziej interesujący i kulturowy niż nasz i wydawanie tysięcy na 5sekundowe fajerwerki. Dla Koreańczyków stroje kulturowe są drogie, a w Polsce jak juz ubierze się w ludowe wdzianko to wielkie pośmiewisko... Wiem z własnego doświadczenia, bo należałam do Zespołu Pieśni i Tańca w moim regionie. Wiele nieprzyjemności najadłam się od znajomych za coś takiego.

  ReplyDelete