Sunday, December 09, 2012

[Beauty] Hairstyle Trends 2012 / Trendy fryzjerskie 2012Zapewne większość z Was orientuje się mniej więcej w kwestii fryzur koreańskich. Nie raz nawet od ludzi kompletnie nie związanych z kulturą azjatycką można usłyszeć, że "
Ci Azjaci to mimo wszystko fryzury mają fajne".

K-popowi idole zmieniają kolor, długość lub styl cięcia swoich włosów z dużą częstotliwością, bo nawet kilka razy na miesiąc. Z kolei przeciętni mieszkańcy Półwyspu Koreańskiego wykazują tendencję do trzymania się jednej, obranej wcześniej fryzury przez dłuższy czas. W niektórych, tzw. „poważnych” zawodach (nauczyciel, lekarz, praca biurowa itp.) bardziej stonowane fryzury są mile widziane, podobnie jak w Polsce.
Dość interesującym zjawiskiem jest w Korei farbowanie włosów małym dzieciom. Na ulicach często można zobaczyć maluchy z brązową czy rudą czupryną, z pasemkami, albo nawet z trwałą.
Co ciekawe, do dwudziestego roku życia praktycznie nie można zadecydować, jaką tak naprawdę chce się mieć fryzurę, ponieważ jest ona bezwzględnie narzucana przez szkołę. Młodzi chłopcy, aż do ukończenia liceum są zobowiązani, by nosić na głowie jedynie parę centymetrów (jest to na tyle przestrzegane, że w momencie, gdy uczeń ma włosy dłuższe, nawet nauczycielki już na wejściu potrafią dać popis swych zdolności władania nożyczkami). Płeć przeciwna natomiast musi mieć włosy nie dłuższe niż do brody oraz grzywkę do brwi. Te zasady istnieją w szkołach od bardzo dawna i chociaż Korea powoli odbiega od niektórych zwyczajów, tak kontrola fryzur w szkolnictwie jest wciąż obecna w wielu koreańskich szkołach.
W Korei bardzo popularne jest stałe prostowanie włosów przy użyciu chemicznych środków, które np. przy włosie europejskim, powodują jego całkowitą destrukcję. Normalne jest też "hair-coating", które zapobiega zniszczeniu włosa po zabiegach chemicznych (trwała, czy wspomniane wcześniej prostowanie). Poza ochroną, ta metoda sprawia, że włosy są bardziej błyszczące i bardziej miękkie/gładkie.

To by było na tyle w kwestii małego wstępu odnośnie tendencji fryzjerskich w Korei. Wiemy, że wielu z Was inspiruje się różnymi zdjęciami idoli lub też modeli Koreańskich w trakcie wizyty w salonie, dlatego chcemy w tym poście podsumować trendy fryzjerskie roku 2012.
(Nie zapominajcie jednak, że struktura włosa azjatyckiego znacznie różni się od włosów słowiańskich, czy europejskich. Są one znacznie grubsze i mocniejsze, a więc fryzury, które są na zdjęciach mogą na nas wyglądać zupełnie inaczej oraz gorzej się układać.)

/ ENGLISH

Probably most of you is familiar with Korean hairstyles. Many times we can hear from people not connected with Asian culture that "Anyway these Asians hairstyle have great".

Kpop idols change color, lenght and type of cutting extremely often, even few times per month. However typical residents of Korean Penisula tend to stick with one hairstyle for a long time. Among few, so called "serious" jobs (teacher, doctor, office worker etc.) more subdued hairdo is well seen, similar to Poland.  
Quite interesting in Korea is the matter of dying small kids hair. On the streets we can often see children with brown or ginger shag, with highlights or even perm. 
More than that, until the age of twenties, it's practically impossible to decide alone, what kind of hairstyle exactly someone wants, because it's strictly required by school. Young boys, until they end the high school, are required to wear on head only few centimeters (it is being checked so well, that if students has hair longer than he should, teachers shows to everyone their skills of using a scissors). Opposite gender has to have hair no longer than the chin level and fringe no longer than brows. These rules exist in schools since a very long time and despite that Korea is slowly deviating from some of the customs, controlling the hairstyle in education is still present in many Korean schools.  
In Korea, permanent hair straighting with chemicals is very popular, which for example together cause the total destruction of European hair. Also normally is "hair-coating", which prevents the hair damage after chemical treatments (perm or mentioned before hair straighting). Next to protection, it also makes the hair more shiny and soft/smooth. 

This would be all in the small entrance about the hairdressing trends in Korea. We know that many of you takes the inspiration from pictures of Korean idols or models when visiting the hairdressing salon, so according to this we would like to sum up the Korean hairdressing trends in the year of 2012. 
(Don't forget, that the structure of Asian hair is significantly different from Slavic or European. It's more thick and stronger, so the hairstyles in the picture can look completely different on our head.)Moda damska: 

Przede wszystkim w Korei panuje tendencja „grzywkowa”. Dlaczego? Grzywka optycznie zmniejsza i odmładza twarz oraz czyni ją bardziej promienną. Zazwyczaj posiadaczki grzywek są postrzegane jako urocze, natomiast kobiety bez grzywek jako bardziej dojrzałe.
Co do kolorów włosów - naturalny kolor włosa Azjatyckiego to czarny, jednak większość Koreanek pragnie mieć włosy o jaśniejszej tonacji, dlatego też farbują je na ciemny lub czekoladowy brąz, blond, czy też różne kolory tęczy.
W Korei zdarzają się osoby z naturalnymi ciemno-brązowymi włosami, jednak są to niezwykle rzadkie przypadki, często spowodowane wystąpieniem wśród przodków osób innej narodowości.
Włosy niektórych Koreańczyków nie są z natury idealnie proste (stąd też wśród nich moda na prostowanie) , zdarzają się też osoby z włosami falowanymi.

/ ENGLISH

Women's trends: 

Most of all in Korea there's a "fringing" tendency. Why? Fringe makes the face look smaller, younger and radiant. Usually possessor of fringes are seen as charming and cute, while women without fringe as more mature. 
About the matter of dying hair - natural color of Asian hair is black, anyhow most of Koreans wants to have lighter hair and that's why they dye it on dark or chocolate brown, blond or other colors of the rainbow. 
Sometimes few Korean can have natural dark brown hair, anyhow it's very rare, often appears because of the ancestry from Western countries. 
Hair of some of the Koreans are not straight naturally (that's why among these people there's the trend to straight it), there are also people with wavy hair. źródło: tumblr

Włosy krótkie - w roku 2012 królowała moda na cięcie do szyi lub ucha, nawiązujące odrobinę do lat edukacji. Koreanki odeszły od typowych długich włosów, które przeważały w poprzednich latach. Mimo wszystko w większości tych fryzur unikano grzywek, zapewne by uniknąć wrażenia twarzy krótkiej i pulchnej.

/ ENGLISH

Short hair - the year 2012 is the period of short cut fashion no longer than neck level or ear level, what refers a little to the years of education. Koreans left aside the typical long hairstyle, in fashion for previous years. However in most of short hairstyle they were avoiding fringes, probably to escape from the short and puffy face impression. 

źródło: tumblr

źródło: tumblr

źródło: tumblr

źródło: tumblr

źródło tumblr


źródło: tumblr
źródło: tumblr

Włosy długie - czyli klasyczna fryzura wśród Koreanek. Charakterystyczna dla kobiet między 30 a 50 rokiem życia, kiedy to przestają one to już eksperymentować ze swoimi włosami, natomiast nie są jeszcze na etapie trwałych i lub fryzur krótkich w stylu "na ajummę". Do włosów długich pasuje zarówno grzywka, jak i jej brak. Warto wspomnieć, że jednym z ideałów wymienianych przez koreańskich mężczyzn jest 긴생머리(ginsaeng meori), czyli długie, proste włosy. Koreańczycy nie przepadają natomiast za włosami mocno kręconymi, np. "sprężynkami".

/ ENGLISH

Long hair - so the classic hairstyle among Koreans. Characteristic for the women in the age between 30 and 50, when they stop experimenting with their hair, but they are not yet convinced to perms and short "ajumma style" hairdos. For long looks good both with fringe or without. It's worth to mention that one of the  ideal style in Korean guys opinion is so called 긴생머리(ginsaeng meori) - long, straight hair. On the other side, Koreans do not like very curly hair, for example "springs"

źródło: tumblr
(Bardzo popularne jest obecnie robienie sobie małego kucyka z grzywki, jak na powyższym zdjęciu. ^^)

źródło: tumblr


źródło tumblr
(W Korei, jak na Zachodzie... wszędzie panuje teraz moda na ombre. Jednak nie jest to jedynie blond przy ciemnych włosach, ale również inne, niestandardowe kolory.)Moda męska: 

Mężczyźni raczej nie ścinają włosów na tzw. "jeżyka"(czyli bardzo krótko), jak Polacy, tylko chodzą z bujniejszymi czuprynami. Niechęć koreańskich mężczyzn do krótkich włosów budzą skojarzenia z wojskiem oraz to, że krótkie fryzury są domeną gangsterów (a dokładniej chodzi tu o fryzurę zwaną 깍두기머리 ggakdugi meori).
Odnośnie grzywek - zazwyczaj młodzi mężczyźni je noszą, natomiast ci starsi (tj. po 35 roku życia, posiadający stałą pracę i rodzinę aka 아저씨ajeosshi) wyznają raczej ich brak lub często zaczesują je do tyłu. Trudno określić jedną tendencję we fryzurach dla mężczyzn, ponieważ w porównaniu do kobiet są bardziej zróżnicowane. W trakcie wizyty u fryzjera nigdy nie kierują się modą, a jedynie własnym pomysłem. Co ciekawe, nie jest dla nich ważna wygoda - najważniejsze jest to, by dobrze wyglądać.

/ ENGLISH


Men's trends: 

Usually men do not cut hair in the "hedgehog" style (very short), like for example Polish, but they wear more shaggy hair. Aversion to short hair among Korean men is caused by associations with the army and gangsters (hairstyle called 깍두기머리 ggakdugi meori).
About the fringes - usually young men wear it, but these older (mid-thirties and more, have stable job and family aka 아저씨ajeosshi) prefer no to have fringe or often they just brush it back. It's hard to say what is the trend for men, because compared to women, their hairstyles are more varied. When visiting the hairdresser, they do not thing about fashion, but own idea. What is interesting, they don't care if the hairstyle is comfortable - the most important is to look good. 


źródło tumblr

źródło tumblr


źródło tumblr

źródło tumblr

źródło tumblr

źródło tumblr

źródło tumblr

źródło tumblr

źródło tumblr

źródło tumblr 

Na zakończenie mini słowniczek polsko-koreański związany z tematem:

6 comments:

 1. Zapowiada się cudnie! Fajny pomysł ze słowniczkiem :3
  Będę z niecierpliwością czekać na nowe wpisy <3
  Podoba mi się bardzo to, że jest też po angielsku :3
  SOLLEIM FIGHTING! =)

  ReplyDelete
 2. Świetnie się zapowiada, nie mogę się doczekać kolejnych wpisów! *.*

  ReplyDelete
 3. Zgadzam się z poprzednikami :) świetny blog!! będę tu częstym gościem ^_^
  Słowniczek to strzał w dziesiątkę!!

  ReplyDelete
 4. Właśnie zauważyłam, że preferuję męskie fryzury, a nawet jedną mam obecnie na sobie! <3 I jakoś mi z tym dobrze!
  Czekam na kolejne wpisy, bo zapowiada się ciekawie, plus dodaję do obserwowanych. Będę tu często! <3

  ReplyDelete
 5. "farbowanie włosów małym dzieciom" trochę mnie przeraziło ;D
  słowniczek na końcu notki bardzo mnie ucieszył, trzeba by przysiąść i się pouczyć słówek... :3
  Powodzenia w prowadzeniu bloga i czekam na kolejne wpisy! ^_^

  ReplyDelete