Saturday, December 15, 2012

[Beauty] Diets and weight matter in Korea / Diety i sprawa wagi w Korei

źródło: tumblr


Ilu z Was po obejrzeniu teledysku SNSD, Beastów albo innych idoli zastanawiało się, jakby się prezentowało na tle superszczupłych Koreańczyków np. przy okazji podróży do kraju spokojnego poranka? Nie dość, że wszyscy są chudzi, to jeszcze mają drobniejszą budowę...

OMG, w Korei będę wyglądała jak jakieś zwaliste monstrum” - tak myślała akurat jedna z nas, przed podróżą.

Owszem, prawdą jest, że standardowy mieszkaniec Azji ma drobniejszy kościec, niż typowy człowiek Zachodu, więc nawet z dodatkowymi kilogramami nie są tak duzi jak np. otyły obywatel krajów zachodnich (przykładem może być PSY, który mimo, że do najszczuplejszych nie należy nie wygląda jednak jak yeti). Jednak wyjątków od reguły wcale nie brakuje i nawet one pojawiają się w świecie showbiznesu (np. Ailee, która ma bardziej zachodnią budowę ciała).
Czy zatem w Korei jesteśmy skazani na bycie puszystymi misiami? To już nie koniecznie. W Korei przekrój sylwetek jest bardzo różny - od tych „telewizyjnych” (bo ludzie, którzy pojawiają się na ekranie - nie oszukujmy się - są po wstępnej filtracji, a często też po „tuningu”) po te, które w zestawieniach „przed i po” klinik oferujących zabiegi na odchudzanie prezentują się jak na zdjęciach „przed”.
W Korei ideały piękna, jeżeli chodzi o sylwetkę są jeszcze bardziej wywindowane, niż w Polsce. Najlepiej by było, gdyby kobieta przy wzroście około 170 cm ważyła czterdzieści parę kilo.
Jednak nie musimy chyba Wam udowadniać, że jeżeli spojrzymy na przekrój społeczeństwa (jakiegokolwiek - czy to polskiego - czy koreańskiego) osób, które są w stanie osiągnąć poziom ideału nie jest tak wiele. Zazwyczaj te osoby, które jednak spełniają wszystkie wymagania, dostają posady w branży show-biznesu. Dlatego planując wyjazd do Korei nie pozwólcie, by porównywanie się do nieskazitelnych idoli spędzało Wam sen z powiek.

/ENGLISH

After watching SNSD, BEAST or other idols music video how many of you were thinking about yourself next to super skinny Koreans for example while you visit Korea? It's not enough that they are skinny, also they are smaller...

OMG in Korea I will look like some huge monster” - this is what was thinking one of us, before going there.

Yes, it's true that typical resident of Asia has smaller bones than Western, so even if they have some extra lbs on them, they are not as big as overweighted Western (look at PSY). Anyhow there are exceptions to the rule and even we can notice it in show business world (ex. Ailee, who has more Western built).
In this case, will we be a puffy teddy bear in Korea? Not exactly. Body build among Koreans is highly different - there are people like from TV (because people who appears in TV - we won't lie here - are after previous tests and often after "toning" program) and also people, who in "Before & After" catalogs of plastic surgery clinics represents "Before".
In Korea beauty standards about body are highers then in for example Poland. It's great if women of 5'7'' weights around 88 pounds.
Probably we don't need to prove, that if we look at the society of Poland, Korea or other country, there's only few people who match the requirements. Usually these people, who actually do match it, get jobs in show business. That's why, when planning a trip to Korea, don't let comparing yourself with idols make your nights sleepless.


źródło: tumblr

źródło: tumblr

Warto też wspomnieć o tym, że nawet gwiazdy K-popu nie są idealne. Ich też nie omija photoshop i to nie tylko na zdjęciach, ale również na teledyskach (dlaczego wytwórnie wydają na robienie teledysków tak kolosalne kwoty pieniędzy? Każde ujęcie jest poprawiane i retuszowane!). Wystarczy popatrzeć na zdjęcia niestudyjne, nieoficjalne, np. z konferencji prasowych, albo na nagranie koncertowe, zamiast na teledyski, by zobaczyć, że są to ludzie tacy, jak my (tylko z grubszą warstwą makijażu i z ładniejszymi ciuchami), a nie armia Barbie i Kenów.

źródło: tumblr

źródło: tumblr

Skoro w Korei istnieją ludzie o różnych posturach, dlaczego np. sprawa Park Bom i jej domniemanego „efektu jo-jo” wzbudziła takie zainteresowanie? Ponieważ w każdym społeczeństwie idole nie są w stanie niczego ukryć, są oceniani bardziej krytycznie, niż sąsiadka zza rogu i oczekuje się od nich bezbłędności, nieodbiegania od naszych wygórowanych wyobrażeń.
Na koreańskich stronach pod newsem odnośnie członkini 2NE1 (jak i pod wieloma innymi o tej samej tematyce) pojawiło się mnóstwo złośliwych, bezpośrednich i wyśmiewających komentarzy.
Skąd ta swoboda w krytyce innych wśród Koreańczyków? Kultura koreańska pozwala na trochę większą bezpośredniość w ocenie innych (zazwyczaj bliskich nam osób oraz tych, których nie znamy) niż np. kultura polska i tam zdarza się, że dobry znajomy powie nam „jesteś gruby, pora przejść na dietę”. Nie ma w tym jednak żadnych złośliwych podtekstów. Jeżeli Koreańczyk powiedział Wam, że przydałoby się wam zrzucić parę kilo, nie jest to końcem świata - u nich nie są to aż tak „mocne słowa”, jak u nas. Zamiast kogokolwiek obrażać, chce on jedynie przyjacielsko zachęcić Was, byście dbali o siebie.

/ENGLISH

If in Korea there people with other body types, why for example Park Bom "jo-jo effect" caught so much attention? Because in every society, idols can't hide anything same as they are judged more critically and they are supposed to be perfect, to not be different than our high imaginations.
On Korean websites under news about 2NE1 member (same as many other, about similar matter) many rude, straightforward and jeering comments.
Why Koreans feel so free with criticizing others? Korean culture allows to be more straightforward in judging others (usually people who are close to us or who we don't know) than in for example Polish culture and often we can hear from good friend "You are fat, it's time to diet". However it has no mean overtones. If Korean told you, that you should lose some weight, it's not the end of the world - it's not that "strong words" for them as for us. Instead of offending you, he only wants to friendly encourage you to care about yourself.


źródło: tumblr

Jak więc wygląda sprawa dbania o siebie oraz diet wśród przeciętnych mieszkańców Korei? 
Nie ma co ukrywać, wiele Koreanek jest "puszystych" - są one niskiego wzrostu, tzn. przeciętna Koreanka ma 157cm, a ich cechą charakterystyczną są masywne nogi. Oczywiście można spotkać też i drobne dziewczyny jak na zdjęciach - zazwyczaj młode kobiety w wieku od 20 do 30 lat. 
Przeciętna Koreanka, która waży kilka kilo więcej, niż powinna nie bawi się w żadne diety. Koreanki ku zdumieniu niektórych uwielbiają jeść mięso i często nie potrafią z niego zrezygnować. Dlatego przyjaciele takie dziewczyny po zapytaniu, czy pójdzie gdzieś z nimi coś zjeść usłyszą "Mogę pójść, ale jestem na diecie i nic nie będę jeść", jednak po dojściu na miejsce okaże się, że będzie ona tą osobą, która zje najwięcej. 
Za to mężczyźni do wieku średniego wykazują dużą potrzebę dbania o siebie. Nie raz można ich spotkać na siłowniach, biegających po mieście lub jeźdżących na rowerze. Z własnego doświadczenia możemy napisać, że jeden z naszych znajomcyh ma zwyczaj do robienia co trochę pompek, opierając się o wszystko, co się napatoczy - ścianę, krzesło, fotel, sofę, stół etc. 

Co ciekawe, w Korei bardzo promuje się zdrowy tryb życia. Miasta fundują siłownie w miejscach publicznych (zazwyczaj na terenach zielonych), które pewnie wielu z Was widziało w dramach. Są to miejsca wieczornych spotkań ajumm po 50 roku życia. Razem kręcą hula-hoopem i plotkują o sąsiadach. ;)
Większość pracodawców w biurach, wydawnictwach i wszędzie, gdzie praca jest w większości "siedząca", zapewniają swoim pracownikom przerwę na wysiłek fizyczny oraz pomieszczenie do tego przeznaczone (tzn. siłownię). Dlatego też większość biurowców na wyższych piętrach ma sale wyposażone w sprzęt gimnastyczny. 

/ ENGLISH

Then... how the matter of healthy lifestyle looks like among typical residents of Korea? 
There's nothing to hide, many Korean girls are "puffy" - they rather short than tall, average height of typical Korean is 5'2''  and characteristic for them are quite massive legs. Of course we can also see skinny girls like from the picture - usually young girls in age between 20 and 30.  
Typical Korean girl, who weights few lbs more than she should, is not "playing" in any diets. Suprising is that Korean girls love to eat meat and often they can't resist not to eat it. That's why often friends of this kind of girls, after asking if she want to go with them to eat something, they will hear "I can go, but I'm on diet and I will not eat anything", however after arriving on place it will turns out that she is this person, who ate the most. 
But! Guys until their mid-age show big need of caring about themselves. It's often to meet them in gym, running around the city or riding bicycle. From our own experience we can write, that one of our friend has a habit of making push-ups when using anything what is around - wall, chair, armchair, sofa, table etc. 

Interesting is that in Korea healthy lifestyle is highly promoted. Cities makes gyms in public places (usually green spaces), which probably many of you have seen in dramas. These are the places of evening meetings for ajummas after 50. Together they are exercising with hula-hoop and gossiping about neighbors. ;) 
Most of the employers of offices, publishing house and everywhere, where the work is mostly sitting provide workers the break for exercise and room for it (gym). So most of the office buildings on the highest floors have rooms with exercising machines. . 


źródło: wordpress

A jak to jest z idolami Kpopu?
Idole muszą wyglądać perfekcyjnie niemalże na każdym zdjęciu, na każdym występie, na każdym teledysku i na każdym rozdaniu nagród. W związku z tym wymaga się od nich często niewyobrażalnych dla nas rzeczy. Między innymi, ktoś, kto aspiruje na osobę publiczną, ale "nie mieści się" w wymaganiach pracodawcy, musi albo przejść rygorystyczną dietę, albo zrezygnować z marzeń. Tutaj możemy podać również przykład, który znamy z życia - by zostać modelem, agencja może wymagać, by rzucić 20kg (mężczyzna przy wzroście 175cm musi ważyć 50kg) i przygotować dla kandydata dietę, by dokonać tego w ciągu 2 miesięcy (śniadanie: pierś kurczaka i sałatka, lunch: malutka bułka z sałatą, kolacja: 2 banany oraz 3 godziny ćwiczeń dziennie). 
Również w trakcie kariery, jeżeli celebrycie przydarzy się przytyć parę kilo, wytwórnia karze mu natychmiast to zniwelować. Stąd częste zdjęcia w internecie z niskokalorycznymi, małymi porcjami lunchy idolów. 
Zazwyczaj na diety idoli składają się: jajka, banany, koreańskie słodkie ziemniaki, kurczak, sałatki, winogrona. Odnośnie ćwiczeń jest to bieganie (zazwyczaj jednak biegają jedynie aktorzy, ponieważ idole muzyki nie mogą sobie pozwolić na "masywne łydki lub uda"), chodzenie na bieżni (popularne wśród Kpopowców), joga, taniec, pływanie oraz ćwiczenia siłowe. 

/ENGLISH

So how is it with Kpop idols?
Idols must look perfect on every picture, every show, every music video and every award. According to this people expect them to do unimaginable things. Inter alia, if someone wants to be entertainer, but doesn't match with the employer restrictions, this person must have strict diet or resign from dreams. Here we can also give an example from our experience - to be a model in Korea, agency can require you to loose 20kg (5'9'' man must weight 110 pounds) and even prepare diet regime, to do this in 2 months (breakfast: chicken breast and salad, lunch: small bun with salad, dinner: 2 bananas and 3 hours of exercising every day). 
Also during the career, if idol gain few lbs, entertainment order this person to loose it immediately. That's why often we can see in internet pictures with low-calorie, small portions of idols' lunches. 
Usually diets consider: eggs, bananas, Korean sweet potatoes, chicken, salads, grapes. About exercising - running (but usually only actors do this, music idols can't allow themselves to have "massive calves or thighs"), walking on the treadmill (popular among Kpop idols), joga, dance, swimming and strength training. 


źródło: wordpress

Oto kilka przykładowych diet, stosowanych przez niektóre gwiazdy Kpopu / Here's few meal plans of Kpop idols: 

Suh In Young:
Śniadanie (Breakfast): 1-2 banany, 2 szklanki wody (1-2 bananas, 2 cups of water)
Lunch: zdrowe i beztłuszczowe danie koreańskie (healthy and non-greasy Korean meal)
Przekąska (Snack): 1/2 - 1 banan (1/2 - 1 banana)
Kolacja (Dinner): koreańskie danie, zazwyczaj ryż z ziołami (Korean meal from rice and herbs)

Secret:
Śniadanie (Breakfast): 1 kromka chleba, 1 jabłko, 1 słodki ziemniak (1 slice of toast, 1 apple, 1 sweet potato)
Lunch: sałatka z piersią kurczaka (chicken breast salad)
Kolacja (Dinner): 8 pomidorów cherry, 1 ogórek (8 cherry tomatoes, 1 cucumber)

Changmin:
Śniadanie (Breakfast): multi-witamina, 1 słodki ziemniak, 1 jajko, 2 białka jajka (multi-vitamin, 1 sweet potato, 1 full egg, 2 egg whites)
Lunch: 1 pierś kurczaka, 1 słodki ziemniak, sałatka bez dressingu (1 chicken breast, 1 sweet potato, salad without dressing)
Przekąska (Snack): 4 białka jajka, 1/2 słodkiego ziemniaka (4 egg whites, 1/2 sweet potato)
Kolacja (Dinner): 1 pierś kurczaka lub 7 białek jajka (1 chicken breast or 7 egg whites)
Po ćwiczeniach (after workout): 1/2 jabłka, 15 minut później łyżka proszku proteinowego (1/2 apple, 15min later 1 scoop of protein powder)

11 comments:

 1. Jakbym miała przejść na taką dietę... to zmarłabym po kilku dniach. Ja muszę jeść. JEDZENIE, a nie banany. ;____;

  ReplyDelete
  Replies
  1. No! Takie porządne jedzenie, takie MIĘSKO albo coś takiego tłuściutkiego <3

   Delete
 2. Matko, ja na której kolwiek z tych diet bym umarła...
  Jestem pod wrażeniem, że oni jeszcze żyją i trzymają się całkiem dobrze O.o
  ja gdybym przeszła na taka dietę to znikła bym po 2 miesiącach biorąc pod uwagę, że przy mojej obecnej "diecie" nie tyję a czasami nawet chudnę xD

  ReplyDelete
 3. Ja nie jem "śmieciowego" jedzenia i jestem szczupła, za to często jako przekąski biorę właśnie owoce, warzywa, itd. Chociaż kilka batoników, porządna ilość mięcha to u mnie też normalna "dieta". :) Mam to szczęście, że mogę jeść wszystko, bo rzeczy, które mi szkodzą po prostu mi nie smakują.
  Świetny pomysł ze słowniczkiem, w końcu mam na czym wykorzystać tą moją naukę hangul. :D
  Pozdawiam

  ReplyDelete
 4. Czytając przykładowe diety gwiazd, poczułam "małe" wyrzuty sumienia - chyba trochę za duzo dziś zjadłam ^^;;;; Ale za to pocieszyliście mnie tym "przeciętna Koreanka ma 157cm, a ich cechą charakterystyczną są masywne nogi"! ^^; Jednak to, czego bardzo zazdroszczę Azjatom (poza drobniejszymi kościami oczywiście~ :P) to fakt, jak bardzo promowany jest zdrowy tryb życia i sporty w miejscach publicznych!

  ReplyDelete
 5. "Z własnego doświadczenia możemy napisać, że jeden z naszych znajomcyh ma zwyczaj do robienia co trochę pompek, opierając się o wszystko, co się napatoczy - ścianę, krzesło, fotel, sofę, stół etc." <-- wyobraziłam to sobie. I szczerze, też znam taką osobę xD
  Nigdy bym nie pomyślała, że "zwykłe" Koreanki mają przeważnie grubsze uda. Nawet jeśli są niskie.
  Co do wagi zauważyłam, że BMI aktorek i piosenkarek zawsze jest na niedowadze. Pomiędzy ich wzrostem a wagą jest różnica przynajmniej 120. (Aktorka mierzy 165, waży 45kg).
  Co do diet to zdziwiła mnie dieta Suh In Young i Changmina. Podobno banany tuczą, a białko to też niezbyt dobry pomysł (nawet jeśli go strasznie lubię).
  Słowniczek świetny. I dobrze, że nawet zastosowanie w praktyce jest.
  Dziękuję i czekam na jeszcze więcej ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zazwyczaj wagi aktorek/aktorów/piosenkarzy, podawane w internecie są przekłamane. Np. Choi Ara, która wystąpiła w teledysku FT Island "I wish". W rzeczywistości faktycznie ma 154cm, ale waży nie 35kg tylko około 45 do 50kg. =.=

   Delete
  2. Moim zdaniem to wszystko zależy przede wszystkim od genów. Sama po sobie mogę stwierdzić, że jak patrzę na siebie w lustrze, nigdy bym nie powiedziała, że ważę ile waże (w sensie, że tak dużo). Tak samo Choi Ara. Waży tyle, a świetnie wygląda. Inni z takim samym wzrostem i wagą już nie.
   Myślę, że trzeba się pogodzić z samą sobą, ale to nie znaczy, że nie można z tym walczyć, ale też nie przesadzajmy i nie popadajmy w skrajności.
   Jak to mówią każdy chce tego, czego nie ma.
   (Piszę to, a jakoś nie mogę pogodzić się z mym wzrostem, tym bardziej patrząc na me idolki/idoli. Nie mówiąc już tu o wadze. -_- Ale od czego są postanowienia ^.~ I marzenia~

   Delete
 6. Bycie chudym jest na topie. W Polsce coraz więcej młodych ludzi, poddaje się dietom oraz wycieńczającym ćwiczeniom. Niestety, tak jak napisano w powyższym wpisie, diety wywołują efekt jo-jo. Nieodpowiedni sposób żywienia może również wyrządzić ogromne spustoszenie w organizmie. By do tego nie dopuścić, jak grzyby po deszczu zaczęto reklamować poradnie dietetyczne. Mnie jednak najbardziej przeraża to, że coraz więcej osób zapada na anoreksję lub bulimię. Uważam, że w Polsce problem ten nadal jest zbyt mało poruszany przez opinie społeczną jak i media, które lansują "chudziznę" - przypomnijcie sobie reklamę środka odchudzającego "Goodbye Appetite" z hasłem przewodnim "zamień kluseczki na figurę laseczki". A jak to wygląda w Korei, czy Koreańczycy mają po poważne problemy z tymi chorobami i w jaki sposób starają się z nimi walczyć?

  ReplyDelete
  Replies
  1. anoreksja nie jest częsta w Korei.
   często bywa tak, że nawet mężczyźni idą zjeść kolację do bufetu (popularne bardzo w Korei, płacisz raz i możesz siedzieć i jeść cały dzień), potem idą do toalety i jedzą dalej. są to tylko sytuacje przeważnie jednorazowe... bulimia jako bulimia, tak samo jak i anoreksja jest bardzo rzadka.

   Delete
 7. mm ja nie przepadam za bananami '(

  ReplyDelete